Algemeen

Aventurijn is onderdeel van Passend Onderwijs Almere. Passend Onderwijs Almere is een samenwerkingsverband van alle basisscholen, alle Voortgezet Onderwijsscholen en alle speciale scholen in Almere. Zij heeft zich tot doel gesteld scholen te begeleiden om elk kind de ondersteuning en begeleiding te bieden die het nodig heeft.
Passend Onderwijs Almere draagt zorg voor de kwaliteit van al het speciaal onderwijs in Almere.

De volgende scholen vallen onder Passend Onderwijs Almere:
• Olivijn, Cluster 3 SO
• Aventurijn, Cluster 3 VSO
• De Bongerd, Cluster 3 en 4, SO en VSO

Het doel van Passend Onderwijs Almere is eenvoudig, maar tevens veel omvattend:
"Alle Almeerse leerlingen succesvol in Almere naar school."

Om deze doelstelling hanteren we een verbrede toelating. Dit betekent dat ook leerlingen met een andere indicatie bij onze scholen terecht kunnen. Het realiseren van Passend Onderwijs is een gezamenlijk doel van alle besturen in Almere.
Het bestuur van Passend Onderwijs Almere stelt onder andere het ondersteuningsplan, de samenwerking tussen de scholen en revalidatiecentra, het onderhoud van de voorzieningen, de jaarrekening, de begroting en andere beleidsmatige zaken vast.

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de directeur of locatieleider.

Klik verder voor meer informatie over Passend Onderwijs Almere.