Samenwerking met Olivijn/MR en OR

Aventurijn heeft een nauwe samenwerking met Olivijn,  Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 4  t/m 12 jaar. Beide scholen zijn onderdeel van Passend Onderwijs Almere. De leerlingen werken in doorlopende stromen aan de leerlijnen.

Samenstelling MR

Voorzitter: Marijke van de Zaag (ouder)

Vice voorzitter: Joyce Kors (ouder)

Secretaris: Loes Ahles (personeelslid)

Secretaris: Wendy Sassen (personeelslid)

Maureen Mansro (personeelslid)

Marleen Hietland (personeelslid)

Arjan Mol (ouder)

Martha de Potter (ouder)

 

Meer informatie?

Het e-mailadres van de MR is: mr@almere-speciaal.nl

U kunt hier het reglement van de medezeggenschapsraad downloaden

 

Ouderraad

Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. In deze raad hebben ouders van de leerlingen zitting. Het doel van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Mede daarom wonen ook vertegenwoordigers van het schoolteam de vergaderingen van de ouderraad bij.

 

De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het meedenken over de door school te ondernemen bijzondere activiteiten, zoals projecten, excursies, schoolreisjes en festiviteiten, het organiseren van ouderavonden en het beheren van het schoolfonds.

 

Samenstelling OR

De huidige ouderraad bestaat uit:

Pernella Oostrom (ouder)

Michelle Hofstede (penningmeester)

Evelien Klaver (ouder)

Martine Pooters (onderwijsassistent)

Marlies Stevens (leerkracht)

 

Meer informatie?

Het e-mailadres van de ouderraad is: or.aventurijn@almere-speciaal.nl.

U kunt hier het reglement van de ouderraad downloaden