Nieuws

Prikactie onderwijs

16 juni 2017

In de media zijn de afgelopen periode berichten geweest over acties en onvrede in het onderwijs. Er wordt actie gevoerd voor minder werkdruk en een eerlijk salaris. Bij Aventurijn herkennen we ons in de problemen die beschreven worden en maken we ons zorgen om de toekomst van het onderwijs en de leerlingen.  De actiegroep "PO in actie:  werkt er hard aan om de problemen onder de aandacht van de politiek te brengen. Inmiddels is de actie van het PO groot opgepakt en doen ook wij mee aan de actie van het PO.

Op dinsdag 27 juni beginnen alle (basis)scholen in Nederland een uur later. Het personeel van Aventurijn valt ook onder het PO (primair onderwijs) dus ook wij steunen deze actie. Op dinsdag 27 juni zullen we vanaf 9.30 uur beginnen met de lessen.

Tijdens het uur dat er geen les gegeven wordt gaan we met elkaar in gesprek over onderwijs en de randvoorwaarden.

Mocht dit knelpunten opleveren, dan kunt u dit melden bij het MT. We bekijken gezamelijk of we tot een oplossing kunnen komen.

We hopen op uw begrip en vragen u om via www.pofront.nl de petitie te tekenen.