Nieuws

Staking 14 maart

23 februari 2018

Op 14 maart zal de regionale staking in het onderwijs plaats vinden. Een groot deel van het team van Aventurijn zal deelnemen aan deze staking. De school zal op 14 maart gesloten zijn in verband met deze staking. Alle leerlingen en ouders/verzorgers zijn hier inmiddels per brief en mail over op de hoogte gesteld. De gemeente is geinformeerd in verband et het leerlingenvervoer.