Nieuws

Handreiking privacy

7 maart 2018

Aventurijn werkt samen met diverse externe partijen. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevens uitwisseling. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. het is zowel voor de leerlingen als voor ouders/verzorgers goed om te weten wat de rechten zijn in verband met privacy. Hoe wij dit doen kunt u lezen in de Handreiking privacy die u vindt op onze website onder het kopje documenten.