Leerlingvervoer

Tussen 8.15 uur en 8.30 uur arriveren de taxi’s bij school. Er staat vanaf 08.30 uur een medewerker van de school bij het hek. 

Taxichauffeurs mogen niet met de leerling mee naar de klas.

Wordt een leerling door de ouders zelf afgehaald en gaat hij niet met de taxi mee, dan moet dit tijdig worden doorgegeven aan de groepsleraar. De ouders dienen zelf voor het afmelden bij het taxibedrijf te zorgen.

Let op!

De organisatie van het vervoer is de verantwoordelijkheid van ouders. De school heeft hier geen rol in. Als u klachten heeft over het vervoer van uw kind, neemt u dan contact op met het taxibedrijf of met de ambtenaar leerlingenvervoer van uw gemeente. De gemeenten betalen het taxivervoer, zij zijn graag op de hoogte van de gang van zaken rondom het vervoer.