Vakantierooster 2019 - 2020

Herfstvakantie:           21 oktober tot en met 25 oktober 2019

 

Kerstvakantie:             21 december 2019 tot en met 5 januari 2020

 

Voorjaarsvakantie:       17 februari 2020 tot en met 21 februari 2020

 

Goede vrijdag/Pasen:    9 april 2020 tot en met 13 april 2020

 

Meivakantie:                27 april 2020  tot en met 8 mei 2020  

Hemelvaart                    21 mei tot en met 22 mei 2020

 

tweede Pinksterdag:    1 juni 2020

 

Zomervakantie:           4 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019

 

Studiedagen Aventurijn

Studiedagen    16 t/m 19 september 2019 alle groepen volgens rooster één dag vrij

 

 

                     15 oktober 2019 alle groepen zijn vrij   

 

                     22 november 2019 alle groepen zijn vrij  

 

                      6 januari 2020 alle groepen zijn vrij  

 

                      11 t/m 14 februari 2020 alle groepen volgens rooster één dag vrij
                      9 april 2020  goede vrijdag alle groepen zijn vrij

                      29 mei  2020  alle groepen zijn vrij

 

 

                       

                    

                    

                    

 

   

Let op!

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal drie weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de teamleider van de school. Hiervoor is een formulier ontwikkeld dat verkrijgbaar is via de leerkrachten of te downloaden via documenten. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is.