De Medezeggenschapsraad ; wat doen wij en wie zijn wij?

14-02-2020
De Medezeggenschapsraad ; wat doen wij en wie zijn wij?

Een medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) van een school en denkt en beslist mee over school, de financiële plannen van de scholen, maar ook over hele andere zaken zoals bijvoorbeeld bijscholing van het personeel, de schoolgids of schooltijden.  We vergaderen gemiddeld 1x per 6 weken samen met de directeuren en een vertegenwoordiger namens het Bestuur.

Omdat onze scholen bij de Stichting Almere Speciaal horen, mogen wij als medezeggenschapsraad meedenken en meebeslissen bij 3 scholen; Aventurijn,  Olivijn
en de Bongerd.

Om een idee te geven, volgt hieronder een opsomming van een aantal zaken die het afgelopen schooljaar en het huidige schooljaar in de MR besproken zijn:

- meedenken over een nieuwe arbodienst
- meedenken over het aanstellen van een nieuwe directeur Aventurijn/Olivijn
- meedenken over wel of niet uitbreiding schoolgebouw Aventurijn
- meedenken over jaarplannen Aventurijn, Olivijn en de Bongerd
- meedenken over werkdrukverlagingsplannen
- meedenken over de begroting van de scholen

Wie zijn wij?
Anita Koning                           oudergeleding Aventurijn (voorzitter)
Arie Vinjé                                oudergeleding Aventurijn
Monique Herben                    personeelsgeleding Aventurijn
Leonie de Haas                       personeelsgeleding Aventurijn
Alexandra Kenter                   oudergeleding Olivijn
Govert Veltkamp                    oudergeleding Olivijn
Marleen Hietland                   personeelsgeleding Olivijn
Hilma Peters                           personeelsgeleding Olivijn
Elicia Wippo                           oudergeleding de Bongerd
Femke van den Akker             personeelsgeleding de Bongerd
Linda Gesman                         personeelsgeleding de Bongerd

Heeft u vragen of wilt u gewoon iets meer weten over de MR of over de onderwerpen die we bespreken, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen door ons op school aan te spreken of een mail te sturen naar:   MR@almere-speciaal.nl

Groet, namens de MR SAS