Coronavirus update: 16 maart 2020

16-03-2020
Beste ouders,
Gisteren heeft de regering besloten dat tot 6 april alle scholen gesloten zijn, behalve voor kinderen waarvan ouders in de vitale beroepsgroep vallen. De regering hoopt door deze nieuwe maatregel het aantal besmettingsgevallen te beperken.
Vandaag is het team van Aventurijn bij elkaar gekomen om te bespreken op welke wijze wij invulling geven aan de komende drie weken. Wij komen tot de volgende punten:

Opvang op school (alleen voor ouders die een vitaal beroep hebben)
Zoals aangegeven kunnen de ouders die een vitaal beroep uitoefenen gebruik maken van opvang op school. Deze ouders moeten dit kenbaar maken door een mail te sturen naar directie.aventurijn@almere-speciaal.nl, waarin zij ook hun telefoonnummer zetten zodat wij contact kunnen opnemen voor overleg. Het is belangrijk dat wij tijdig weten om welke kinderen dit gaat en ook hoeveel dagen en welke dagen opvang noodzakelijk is. Om de opvang zo goed mogelijk te regelen vragen wij deze ouders hun verzoek voor deze week vandaag nog in te dienen vóór 17.00 uur. Voor verzoeken voor komende week vragen wij u dit uiterlijk woensdag vóór 17.00 uur aan te geven.

Ondanks dat we zo goed mogelijk willen helpen, is de kans aanwezig dat het kind niet door de eigen leerkracht kan worden opgevangen. Dat komt doordat meerdere leerkrachten vanwege gezondheidsklachten thuis zijn en doordat we het werk ook zo goed mogelijk met elkaar willen verdelen.
Wij willen u erop wijzen dat ook in dit geval opvang niet mogelijk is wanneer één of meerdere van de onderstaande klachten zich voordoen:
- Neusverkoudheid;
- Hoesten;
- Keelpijn;
- Verhoging van 38 graden en meer

Ook geldt dat kinderen minstens 24 uur klachtenvrij moeten zijn voordat ze weer naar school kunnen.

Thuis onderwijs
De komende periode is uw kind noodgedwongen thuis. U krijgt vandaag van de groepsleerkrachten een bericht via de ouderportaal of via de mail. Dit bericht gaat over hoe uw kind thuis toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.
Wij zijn op dit moment materiaal aan het verzamelen en kijken vervolgens welke materialen en websites wij voor de leerlingen thuis ingezet kunnen worden. Regelmatig houden wij u op de hoogte. Uiteraard kunt u ook contact met de school opnemen als u tegen dingen aanloopt of andere vragen heeft. Doet u dit dan per mail en bij voorkeur aan de leerkrachten. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Leerlingvervoer
In geval uw kind gebruik maakt van leerlingvervoer en u recht op opvang heeft (zie boven), neemt u dan contact op met de afdeling leerlingvervoer van de gemeente. Zij regelen het dan verder met u.

Zorgondersteuning
Wij kregen al vragen van ouders over de zorg- of gedragsondersteuning en de mogelijkheden voor thuis. Deze vragen moet u aan de zorgondersteunende organisatie stellen omdat wij daar buiten school geen bemoeienis mee hebben. Uiteraard denken wij wel graag mee!

Stages
Ook alle stages worden tot 6 april gestopt. Mocht hier de komende dagen anders naar gekeken worden, dan hoort u dit nog.

Contact met kinderen
Wij vinden het erg belangrijk om ook contact te houden met de kinderen.
Voor alle groepen geldt dat er regelmatig een bericht zal worden verstuurd of materiaal wordt aangereikt via de ouderportaal of mail. Wilt u dit thuis delen met uw kind(eren)?Kinderen mogen ook hun vragen of opmerkingen met ons delen door een mail te sturen naar de leerkrachten. Waar mogelijk kijken we nog of er ook andere manieren zijn om het contact met de kinderen te houden.

We snappen dat het allemaal veel van iedereen vraagt. Het is een uitzonderlijke situatie waar we zo goed mogelijk met elkaar in moeten samenwerken. We zijn heel dankbaar voor uw begrip en medewerking.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan via directie.aventurijn@almere-speciaal.nl

Met hartelijke groet, het MT

Michel Verbruggen Patricia Dijn Jeroen Oomen