Mededeling van directie Aventurijn

14-05-2020
Geachte ouders/ verzorgers,

Zoals mogelijk bekend heeft de PO-Raad het voortouw in het opstellen van de protocollen, zo ook voor het 'VSO corona protocol'. Dat doen zij in zeer nauwe samenwerking met het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), zodat er een protocol uitrolt dat tegemoet komt aan de eigenheid van het gespecialiseerd onderwijs.

Naar verwachting doet het Outbreak Management Team (OMT) op 18 mei as. uitspraken, die op 19 mei as. door het Kabinet worden vertaald naar richtlijnen en op basis daarvan hopen wij zo snel mogelijk het ‘Aventurijn corona protocol’ met u te kunnen delen.

Heeft u praktische vragen en/ of opmerkingen? Neem gerust contact op met de klassenleerkracht van uw zoon of dochter.

In de bijlage treft u de brief vanuit Lecso.

Patricia Duijn
Michel Verbruggen

Directieteam Aventurijn a.i.