Mededeling van directie

20-05-2020
Almere, 20 mei 2020

Geachte ouders/verzorgers van Aventurijn,

Wij willen u graag op de hoogte stellen naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond. Zoals u waarschijnlijk vernomen heeft zal Aventurijn vanaf 1 juni as. opengaan. De school zal daadwerkelijk dinsdag 2 juni as. de deuren openen, maandag 1 juni valt op tweede Pinksterdag. Wij kijken ernaar uit om uw zoon/ dochter weer te begroeten!

Zoals u weet zijn wij achter de schermen druk bezig om ons voor te bereiden op de heropening van Aventurijn om uw zoon/ dochter op een prettige en verantwoorde manier te verwelkomen. Binnenkort zal de klassenleerkracht contact met u opnemen om de persoonlijke situatie van uw zoon/ dochter te bespreken.

Om de school op een prettige en verantwoorde manier te openen gaan wij uit van 3 principes:

Wij gaan voor veiligheid
Wij nemen alle door de RIVM voorgeschreven maatregelen in acht om veilig onderwijs aan uw zoon/ dochter te kunnen bieden. Tevens zorgen wij voor een veilige werkplek voor alle medewerkers van onze school. Dit betekent dat wij maximaal inzetten op duidelijke regels in en om de school.

Heldere communicatie
Voor dinsdag 2 juni as. zijn de voorgenomen maatregelen voor u en uw zoon/ dochter duidelijk. Dit betekent dat u goed op de hoogte bent van de lestijden en maatregelen die wij in school hebben genomen. Bij onduidelijkheden neemt u contact op met de klassenleerkracht van u zoon/ dochter, wij nemen contact op met u als er voor ons iets niet duidelijk is.

Wederzijds begrip
Het opstarten is voor iedereen ontzettend spannend en wij realiseren ons goed dat elke thuissituatie anders is. Neem gerust contact met de klassenleerkracht op, wij hebben begrip voor u situatie. De afgelopen periode hebben wij ons uiterste best gedaan en zullen ons best blijven doen om uw zoon/ dochter goed en gedegen onderwijs te geven. Er zullen ongetwijfeld dingen minder goed gaan, wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Zoals aangegeven gaan wij aan de hand van de richtlijnen van de RIVM onze school opnieuw inrichten. Woensdag 27 mei as. kunt u van ons een brief verwachten met daarin duidelijkheid over heropening van onze school en wat dit voor uw zoon/ dochter betekent.


Met vriendelijke groet,

Namens alle medewerkers AventurijnPatricia Duijn
Michel Verbruggen

NB:

RIVM
http://rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Landelijk crisisnummer voor eventuele vragen: 0800-1351