Welkom bij VSO de Aventurijn

Aventurijn is een jonge en moderne school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De school maakt deel uit van Almere speciaal, een onderwijsorganisatie die binnen Almere speciaal onderwijs verzorgt. De populatie van Aventurijn bestaat voor 95% uit zeer moeilijk lerende leerlingen van 12 tot 20 jaar.