Arbeidstoeleiding

Binnen de verdiepingsfase gaan de leerlingen extern stage lopen. We hebben hiervoor een groot netwerk binnen de omgeving. Afhankelijk van de interesse en mogelijkheden van de leerling wordt gezocht naar een passende stageplaats. Binnen het VSO zijn er leerkrachten met stagebegeleiding als taak. Ze begeleiden de leerlingen naar de meest passende plek en onderhouden de contacten met de stage adressen, de leerling en de ouders. Ook de groepsleerkracht is betrokken bij de stages en stelt hiervoor de doelen voor de leerling.