Samenwerking

Samenwerking met ketenpartners

Aventurijn heeft als kernwaarde samenwerken. Sinds enkele jaren werkt Aventurijn, inpandig, intensief samen met verschillende partners uit het sociale domein: onze ketenpartners. Deze ketenpartners zijn: 's Heeren LooMerem - Almere kinderrevalidatie, en Triade. Aventurijn ziet haar ketenpartners als gelijkwaardige samenwerkingspartners. Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van elk kind. Hierbij wordt u als ouder intensief betrokken. 

Belangrijk! 
Voor specialistische ondersteuning die ingezet wordt onder schooltijd is de goedkeuring van de ondersteuningsvraag door de Commissie van Begeleiding noodzakelijk. 

> Lees meer over wat onze ketenpartners kunnen bieden


Samenwerking met Stichting Almere Speciaal

Aventurijn is onderdeel van Stichting Almere Speciaal. Stichting Almere Speciaal is een samenwerkingsverband van alle basisscholen, alle Voortgezet Onderwijsscholen en alle speciale scholen in Almere. Zij heeft zich tot doel gesteld scholen te begeleiden om elk kind de ondersteuning en begeleiding te bieden die het nodig heeft en een dekkend aanbod voor de hele stad te creëren.

> Lees meer


Samenwerking met overige instanties

De diversiteit van de doelgroep leerlingen van Aventurijn maakt dat wij met verschillende instanties samenwerken, zowel binnen Almere als regionaal. Deze contacten lopen zowel op kindniveau, als op schoolniveau, als op bestuursniveau.
We hechten veel waarde aan het binnenhalen van de expertise. De externe instanties waarmee we samen werken zorgen voor advies, hulp en ondersteuning. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede.

> Lees hier met welke instanties wij intensief samenwerken


Links

Belangenverenigingen

http://www.bosk.nl
http://www.balansdigitaal.nl
http://www.stofwisselingsziekten.nl
http://www.vsn.nl

Kenniscentra

www.nji.nl
www.kenniscentrumlvb.nl/

Leergebieden SO

http://www.slo.nl/speciaal/so/

Onderwijs en ICT

http://www.gynzy.nl
http://www.kennisnet.nl/
http://www.pinterest.com/marijkemuziek

Revalidatie

http://www.ergotherapienederland.nl/default.php
http://www.nvfk.fysionet.nl/
http://www.logopedie-materiaal.nl/
http://www.merem.nl/de-trappenberg/
http://www.logopedie.nl/

Scholen Stichting Almere Speciaal

http://www.olivijn.almere-speciaal.nl
http://www.aventurijn.almere-speciaal.nl
http://www.bongerd.almere-speciaal.nl
http://www.almere-speciaal.nl

Ziektebeelden

http://www.ninds.nih.gov/
http://www.epilepsiefonds.nl/
https://www.hersenstichting.nl/
https://www.nah-info.nl/
https://www.spierziekten.nl/
https://spierziektenvlaanderen.be/
https://www.downsyndroom.nl/