ESF (Europees Sociaal Fonds)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de fondsen van de Europese Unie (EU). Het ESF is opgericht om verschillen in welvaart en levensstandaard tussen EU-lidstaten en -regio's kleiner te maken.

Eén van de doelen van het ESF is, om de werkgelegenheid te laten groeien.
Het is erop gericht het leven van de Europese burgers te verbeteren, door hen betere vaardigheden aan te leren en hen betere arbeidskansen te bieden.
Daarnaast richt het ESF zich op het voorkomen van sociale uitsluiting en het bestrijden van discriminatie, door te zorgen dat ook kansarme werknemers toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Op Aventurijn zitten leerlingen die een kans moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Daarom heeft Aventurijn subsidie bij het ESF aangevraagd. Wij hebben deze subsidie toegekend gekregen voor de leerlingen van 15 jaar en ouder voor alle activiteiten die te maken hebben met arbeidstoeleiding.

Dit gesubsidieerde project moet onder andere leiden tot een betere overgang van school naar werk en een intensievere nazorg. Met deze subsidie kunnen wij bijvoorbeeld allerlei activiteiten gaan onderzoeken en/of ontwikkelen zoals arbeidsinteressetest, het opzetten van een doorgaande lijn van interne naar externe stage, portfolio, stageboek etc.

Ouders zijn opgeroepen om mee te werken en indien zij vragen hebben, kunnen zij altijd bij de stage coördinatoren terecht.

Voor meer informatie over wat het ESF allemaal doet kunt u onder de volgende link kijken:
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=nl