ESF (Europees Sociaal Fonds)

Onze school ontvangt ESF REACT-EU subsidie voor arbeidstoeleiding


De minister van SZW heeft ESF REACT-EU subsidie toegezegd aan de gemeente Almere, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Flevoland voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor het Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso.

Onze school investeert de extra ESF REACT-EU middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De gelden worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date branchegerichte cursussen en externe stage.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode
2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en
€ 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.