Ouderbetrokkenheid

Bij Aventurijn vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de school.
Dit doen wij op verschillende manieren.
Oudergesprekken
Drie keer per jaar is er in de jaarplanning opgenomen dat er oudergesprekken zijn. Hierin heeft u een gesprek met de leerkracht over de vordering van uw kind. We vinden dat indien mogelijk hierbij de leerling aanwezig hoort te zijn.
Als u andere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de leerkracht altijd een mail sturen. Als u liever even telefonisch contact heeft graag buiten de schooltijden bellen. Dan heeft de leerkracht rustig de tijd om het gesprek aan te nemen.
Tijdens de avonden dat er oudergesprekken gepland worden is het ook mogelijk om een afspraak te maken met de werkmeesters die de praktijkvakken geeft.

Medezeggenschapsraad
Aventurijn heeft samen met de andere scholen (Olivijn en Bongerd) van Almere Speciaal een medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als personeelsleden die mee kunnen praten over beleid op bestuurs en schoolniveau. De MR vergadert regelmatig met de bestuurs en directieleden.

Samenstelling MR
Voorzitter: Anita Koning (ouder Aventurijn)
Secretaris: Anita Koning 
Tamara Uijtewaal (personeelslid Olivijn)
Alexandra Kenter (ouder Olivijn)
Govert Veldkamp (ouder Olivijn)

Arie Vinjé (ouder Aventurijn)
Monique Herben  (personeelslid Aventurijn)
Leonie de Haas (personeelslid  Aventurijn)
Femke van den Akker (personeelslid Bongerd)
Linda Gesman (personeelslid Bongerd)
Elicia Wippo-Moll (ouder Bongerd)


Meer informatie?
Het e-mailadres van de MR is: mr@almere-speciaal.nl
U kunt hier het reglement van de medezeggenschapsraad downloaden

Ouderraad
Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. In deze raad hebben ouders van de leerlingen zitting. Het doel van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Mede daarom wonen ook vertegenwoordigers van het schoolteam de vergaderingen van de ouderraad bij.

De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het meedenken over de door school te ondernemen bijzondere activiteiten, zoals projecten, excursies, schoolreisjes en festiviteiten, het organiseren van ouderavonden en het beheren van het schoolfonds.
 
Samenstelling OR
De huidige ouderraad bestaat uit:

Ingrid Camardese (ouder)
Saskia Oudakker (ouder)
Lucia Bekker (ouder)
Margreet Kamper (ouder)
Sylvia Cornelissen (personeel)
Wati Royen (personeel)

Meer informatie?
Het e-mailadres van de ouderraad is: or.aventurijn@almere-speciaal.nl.
U kunt hier het reglement van de ouderraad downloaden