Zorgstructuur

De zorg wordt georganiseerd volgens de één zorgroute. Dat wil zeggen dat het proces is verdeeld in opeenvolgende verwijsstappen

De basisondersteuning en begeleiding wordt geboden door de leerkracht in de klas van de leerling. Vanuit hun professionaliteit bouwen ze een leerling/leerkrachtrelatie op met de leerling. De onderwijsassistent die verbonden is aan de klas kan daarbij ondersteunen en extra hulp bieden. Binnen elke stroom heeft heeft het onderwijspersoneel kennis van de specifieke doelgroep en hun ondersteuningsbehoeften. Assistenten binnen Aventurijn, indien nodig, geschoold in verzorgend handelen.

Wanneer de leerkracht signaleert dat het leer- en/of ontwikkelingsproces achter blijft doorloopt de leerkracht een aantal stappen met als doel de oorzaak van deze stagnatie te achterhalen en een plan hierop op te stellen. Indien de leerkracht dit niet alleen kan, wordt de hulpvraag besproken met een collega of wordt deze ingediend bij de Commissie van Begeleiding.  Vanuit hun professionaliteit bieden ze ondersteuning, coaching en begeleiding aan de leerkrachten.

Binnen Aventurijn is de volgende gespecialiseerde ondersteuning aanwezig:

  • Unit coördinator
  • intern begeleider
  • orthopedagoog/psycholoog
  • jeugdarts vanuit de GGD
  • school maatschappelijk werk vanuit de GGD
  • logopedist ten behoeve van Totale Communicatie en onderzoek bij aanmelding of indicatie
  • vakdocenten gespecialiseerd in de doelgroep van Aventurijn