Doelgroepen

Aventurijn is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 12-20 jaar. Ons uitgangspunt is onderwijs te bieden aan leerlingen met leerproblemen. Ook leerlingen met een meervoudige beperking volgen onderwijs bij Aventurijn. De toelaatbaarheid van een leerling wordt bepaald in een toelaatbaarheidsoverleg. Hierbij werken we samen met deskundigen van Stichting Almere Speciaal.