Uitstroomperspectief

Het opstellen van een leerling profiel en bepalen van een uitstroom / ontwikkelperspectief:

Zowel op Olivijn als op Aventurijn wordt een leerling profiel vastgesteld. Binnen Olivijn spreken we van een ontwikkelingsgericht perspectief, binnen Aventurijn van een uitstroomgericht perspectief.

Het perspectief is een indicatie voor de toekomst van de leerling. Het geeft aan wat het te verwachten niveau van de leerling is bij uitstroom van de school.

In het uitstroomperspectief wordt een verwachting over de vervolgopleiding / werkplek van de leerling geformuleerd

Aventurijn werkt uitstroomgericht. Dit betekent dat de inhoud van het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd. Daarbij gaat het erom dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op de gebieden wonen, werken en vrije tijd.

Op het gebied van werk leidt onze school op tot 6 uitstroommogelijkheden wat betreft werken:

1. Belevingsgerichte dagbesteding

2. Activerende dagbesteding

3. Arbeidsmatige dagbesteding

4. Beschut werk

5. Betaalde arbeid / vrije bedrijf

6. Vervolgopleiding

Uit de praktijk blijkt dat het grootste gedeelte van onze leerlingen (ongeveer 70 procent) uitstroomt naar dagbesteding. Ongeveer 30 procent stroomt uit naar een andere onderwijsvorm of naar het vrije bedrijf.

Wij hebben in samenwerking met de verschillende bedrijven en instellingen in beeld gebracht wat de kenmerken zijn van de uitstroommogelijkheden en welke competenties de leerlingen moeten bezitten om op een goede manier te kunnen functioneren op de genoemde werkplek. Hier houden wij rekening mee in ons onderwijsaanbod. De leerlijnen Sociale Competentie ,Leren Leren en Toeleiding naar arbeid vormen een belangrijke basis in ons uitstroomgericht onderwijs.