Vanuit de leerlingenraad

De leerlingenraad van Aventurijn is samengesteld uit leerlingen van de brugklassen, de middengroepen en de eindgroepen. We vergaderen in twee verschillende groepen, unit 1-2 en unit 3-4 Op dit moment bestaat de gehele leerlingenraad uit 18 leerlingen.

Eens in de zes weken komen we samen en vergaderen we over verschillende onderwerpen. Soms wordt er vanuit werkgroepen of vanuit het managementteam van de school een agendapunt ingebracht. Daarnaast worden de vergaderingen in de klassen besproken door middel van groepsgesprekken. De vertegenwoordigers van de leerlingenraad nemen een schrift mee met daarin de besproken onderwerpen of een onderwerp die de klas graag wilt inbrengen.

We hebben de afgelopen jaren al veel mogen betekenen in de school. Zo hebben we bijvoorbeeld meegedacht over de Stewards in de pauze, feesten, de bibliotheek en nog veel meer.

Na de leerlingenraad gaan de vertegenwoordigers terug naar de klas en worden de ingebrachte onderwerpen besproken.