Inschrijfformulier

Toelichting BSN- en onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
Adresgegevens
Bereikbaarheid externen
Gezinssituatie
Gegevens vorige school/ opvang
Medische informatie (niet verplicht)
Voor het toedienen van medicatie op school dient een overeenstemmingsverklaring te worden ingevuld. Deze wordt op u verzoek door school aan u verstrekt.
Gegevens ouders/ verzorgers
Persoonsgegevens verzorgers 1 (moeder)
Persoonsgegevens verzorger 2 (vader)
Andere kinderen in het gezin (niet verplicht)
Gegevens vervoer
Overige
Toestemming gebruik foto's
*U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.
Verklaring school
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.
Verklaren dat de hierboven vermelde gegevens juist zijn.
De leerling wordt ingeschreven onder voorwaarde van opschortende werking dat een indicatieafstelling wordt afgegeven door de commissie van indicatiestelling en dat (indien mogelijk) beide ouders het aanmeldformulier op school ondertekenen. Zodra wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Indien er binnen een week geen contact met u opgenomen is, neem dan gerust contact met ons op: secretariaat.aventurijn@almere-speciaal.nl
* Verplichte velden